Proponujemy Państwu usługi w zakresie:
 • wiercenia rurowane oraz nierurowane geologiczno-inżynierskie i badawcze wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej
 • szczegółowe terenowe badania geologiczno-inżynierskie (piezometry, potrzeba monitoringu środowiska) dla obiektów takich jak: stacje benzynowe, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków
 • wiercenia studni wody pitnej, renowacje, podłączenia
 • wiercenia studni chłonnych, odwodnienia
 • wiercenia badawcze dna morza, jezior i rzek
 • odgazowania składowisk odpadów
 • poszukiwanie złóż (żwiry, piaski, iły)
 • sondowania sondą lekką i ciężką
 • miejscowe obniżanie zwierciadła wody za pomocą studni wierconych (leje depresyjne na określony czas inwestycji)
 • pobieranie prób laboratoryjnych NNS oraz z sondowań SPT
 • prace geologiczno-inżynierskie i badawcze w miejscach trudnodostępnych tj. bagna, klify, urwiska, wiercenia na lodzie
 • nietypowe realizacje zamówień związane z branżą w/g wymagań zleceniodawcy
Sprzęt firmy:
 • wiertnice L-30 do głębokości 40m
 • platforma wiertnicza Geonurt I (rejestr statków morskich nr A/3634/06, karta bezpieczeństwa "Ł" nr 177/GDY/2006)
 • sonda dynamiczna  DPL / DPM  firmy   Nordmeyer oraz sonda SPT
 • rury wiertnicze o średnicach 3", 5", 6", 8", 9", 12"
 • próbniki geologiczne wraz z osprzętem firmy   Nordmeyer oraz młot Atlas Coco
 • tradycyjne urządzenia wraz z osprzętem wiertniczym
 • pompy firmy Grundfos , Hydro-vacuum
 • zaplecze samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych
projekt i wykonanie www.seyda.pl
O firmie    Oferta    Realizacje    Galeria    Kontakt