W swojej działalności ze znaczących prac wykonano:
 • wiercenia dla posadowienia mostów w Płocku, Warszawie, Kwidzyniu i Zegrzu na rzece Wiśle,
 • wiercenia na Wiśle pod rurociągi w Łomiankach, Gniewie, Włocławku,
 • wiercenia pod nabrzeża dla portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie,
 • wiercenia poszukiwawcze kruszyw, bursztynu,
 • wiercenia geologiczne dla szeregu obiektów budownictwa lądowego i wodnego.

Ostatni wykaz realizacji na wodzie:
 1. 2014 prace wiertnicze i sondowania, z platformy wiertniczej wykonywanych na terenie projektowanego nabrzeża DCT w Gdańsku, Mott MacDonald.
 2. 2014 wiercenie badawcze i sondowania na morzu dla zadania „Ochrona brzegów morskich na wysokości w miejscowosci Rowy, Łeba, Ustka“, Przedsiebiorswo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp z o.o.
 3. 2014 wykonanie wierceń badawczych na wodzie pod most nad Duńczycą, Przedsiebiorswo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp z o.o.
 4. 2013 wiercenia badawcze na wodzie w miejscowości Wolin – pod gazociąg, przejście przez cieślninę Dziwną, Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp z o.o.
 5. 2013 wykonanie otworów wiertniczych na rzece Warta w okolicach miejscowości: Koziegłowy, Czerwonak, Miękowo na odcinku pomiędzy 239,5km, a 230,7km w celu udokumentowania złoża kruszywa naturalnego, CEMEX Polska Sp. z o.o.
 6. 2013 wykonanie wierceń badawczych na wodzie na Falochronie Północno-wschodnim w Porcie Wojennym w Gdyni, Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni.
 7. 2013 wykonanie wierceń badawczych na wodzie i badań geotechnicznych dla przewiertu przez rzekę Motławę w Gdańsku, ELFEKO.
 8. 2012 wykonanie nawiertów geologicznych dna rzeki Martwa Wisła w miejscowości Sobieszewo dla przewiertu gazociągu, INTERWIT.
 9. 2012 wykonanie wierceń geotechnicznych i sondowań na wodzie dla nabrzeża DCT w Gdańsku, DCT Gdańsk S.A.
 10. 2012 wykonanie wierceń badawczych na wodzie pod budowę dla projektu „Marina Darłówko“, Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp z o.o.
 11. 2011 wykonanie wierceń badawczych oraz sondowań dla oceny stanu technicznego podpór obiektów mostowych na wodzie w miejscowościach Kostrzyn i Brzóska, GEOTECHNIKA.
 12. 2011 wykonanie wierceń badawczych oraz sondowań dla projektu - uregulowanie linii brzegowej dawnego wyrobiska w miejscowości Koniko, GEOPROJEKT-POZNAŃ.
 13. 2011 wykonanie wierceń badawczych na wodzie w Łebie dla oszacowania ilości osadu dennego koniecznego do odtworzenia jego stanu naturalnego w Łabędzim Stawie, Gmina Miejska Łeba.
 14. 2011 wykonanie wierceń badawczych na wodzie w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk w Porcie Północnym pod dalby cumownicze, Johann Bunte Bauunterhehmung Gmbh & Co. KG“.
 15. 2011 wykonanie odwiertów geologicznych oraz sondowań na wodzie w obszarze międzywała Warty pod gazociąg w relacji Szczecin – Lwówek, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o.
 16. 2011 wykonanie wierceń badawczych na wodzie o głebokości 49m przez rzekę Wiśłę pod budowę mostu w Kwidzyniu, Budimex SA.
 17. 2010 wiercenie otworów wiertniczych w nurcie rzeki Wisła do głębokości 30m oraz sondowania w miejscowości Kamień, GEOTECH Sp z o.o.
 18. 2010 wykonanie wierceń badawczych na wodzie przy nabrzeżu Bytomskim w Gdańsku dla projektowanych dalb cumowniczo-odbojowych dla firmy, Malteurop Polska Sp. z o.o.
 19. 2010 wykonanie otworów oraz sondowań na Martwej Wiśle pod projektowany tunel pod Martwą Wisłę w ciągu Trasy Sucharskiego w gdańsku, POLGEOL S.A. Zakład w Gdańsku.
Ostatni wykaz realizacji odwodnieniowych:
 1. 2013 wykonanie studni odwadniających oraz prowadzenie odwodnienia wykopu pod fundamenty instalacji odsiarczania EC Gdańsk, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przem-Bud Sp. z o.o.
 2. 2013 wykonanie odwodnienia wykopu budowlanego pod budowę basenu na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Pruszczu Gdańskim, Budrem Rybak Sp. z o.o. sp. k.
 3. 2012 wykonanie studni głębinowych oraz pompowanie dla zadania - Budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód odpadowych w Al. Marszałka Piłsudzkiego w Gdyni , DORACO Sp. z o.o.
 4. 2010 wykonanie studni depresyjnych, pompowania wykopu i piezometrów obserwacyjnych dla realizacji budynku Kwartał Kamienic w Gdańsku ul. Szeroka, Swiętojańska, Tandety, INPRO S.A.
projekt i wykonanie www.seyda.pl
O firmie    Oferta    Realizacje    Galeria    Kontakt